دکتر علی اسحاقی
معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک موسسه رازی: سه واکسن جدید طیور در سبد تولیدات موسسه رازی قرار گرفت

معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک موسسه رازی از تولید و عرضه سه واکسن جدید آبله قناری، سه گانه غیرفعال نیوکاسل، آنفلوآنزا، گامبورو و برونشیت عفونی با سویه IR12IR و سروتیپ793.B تا سال آینده در این موسسه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر علی اسحاقی در خصوص واکسن های در دست تولید این موسسه اظهار کرد: کار تحقیقات و پژوهش بر روی سه واکسن جدید طیور در موسسه رازی به انجام رسیده که یکی از این واکسن ها دارای مجوز از سازمان دامپزشکی است و به زودی به بازار عرضه می شود و دو واکسن دیگر در مرحله نیمه صنعتی قرار دارند.


وی گفت: واکسن سه گانه غیرفعال نیوکاسل، آنفلوآنزا و گامبورو که محتوی آنتی ژن های نیوکاسلv4 ، آنفلوانزای H9N2  و گامبورو IR07 قابل مصرف برای طیور در همه سنین است و سه گانه بودن این واکسن موجب می شود ایمن سازی طیور علیه سه بیماری با یک واکسیناسیون انجام شود و استرس ناشی از واکسیناسیون در طیور کاهش یابد. این واکسن اکنون در مرحله نیمه صنعتی قرار دارد.


دکتر اسحاقی واکسن برونشیت عفونی سویه IR12IR، سروتیپ 793.B را دیگر واکسن جدید موسسه رازی نام برد و افزود: این واکسن محتوی ویروس تخفبف حدت یافته برونشیت عفونی سویه IR12IT سروتیپ793.B  است و برای ایمن سازی فعال علیه بیماری برونشیت عفونی در اثر ویروس 793.B  (4.91) در ماکیان توصیه می شود.


معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک موسسه رازی یادآور شد: این واکسن در گله های طیور از سن حدود دو هفته توصیه می شود و با بسته بندی حاوی ویال های 1000 و یا 2500 دزی به همراه درپوش های آسان بازشو تا سال آینده وارد بازار می شود.

وی واکسن آبله قناری را دیگر واکسن جدید این موسسه اعلام کرد که مجوز تولید آن از سازمان دامپزشکی اخذ شده و به زودی تولید آن آغاز و در بازار مصرف عرضه می شود.

منبع: روابط عمومی موسسه رازی
بيشتر

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات