دکتر علی آمقی
معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک موسسه رازی خبر داد: تقاضا برای انتقال فناوری واکسن های انسانی موسسه رازی به کشورهای دیگر معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: برخی کشورها برای انتقال فناوری واکسن های پزشکی موسسه رازی متقاضی شده اند.

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر علی آمقی در برنامه چلچراغ پخش شده از شبکه "شما"و شبکه "البرز" با اشاره به تولیدات این موسسه و با بیان اینکه از 9 واکسن اجباری مصرف انسانی، هفت واکسن به طور کامل در موسسه رازی ساخته می شود، گفت: این موسسه در فناوری تولید واکسن های انسانی چنان بالنده است که اکنون مقدمات قرارداد انتقال فناوری این واکسن ها با کشورهای متقاضی فراهم شده و این نشان دهنده بلوغ موسسه رازی در زمینه تولید این محصولات است.

وی افزود: علاوه بر محصولات پزشکی، واکسن های متنوع دامپزشکی و کیت های تشخیصی بیماری های دامپزشکی، واکسن های طیور و فرآورده های بیولوژیک متعددی در سبد محصولات موسسه رازی قرار دارد.


دکتر آمقی تولید سرم های درمانی ضد کزاز، ضد دیفتری و ضد مارگزیدگی و عقرب زدگی را از دیگر محصولات این مجموعه نام برد و اضافه کرد: سرم های درمانی ضد مار و عقرب متقاضیان زیادی برای صادرات دارد و هم اینک به چند کشور منطقه صادر می شود.

 

معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک موسسه رازی، موقعیت امروز این موسسه را حاصل تلاش بزرگان واکسن سازی کشورمان برشمرد و با بیان اینکه ما بر دوش پدران این علم ایستاده ایم، تاکید کرد: در کنار تلاش بزرگان علم واکسن سازی، با فعالیت و برنامه ریزی صحیح، جایگاه امروز را به دست آورده ایم به طوری که در 40 سال اخیر 16 واکسن، دو کیت تشخیصی جدید و سرم ضد کزاز به محصولات موسسه رازی اضافه شده و دست یابی به فناوری پیچیده تولید تخم مرغ های "اس پی اف" (SPF) از دیگر موفقیت های این مجموعه است.
 

وی با بیان اینکه موسسه رازی از معدود مراکزی است که چرخه تحقیق تا تولید محصول به طور کامل درون موسسه انجام می شود، افزود: به عبارتی فرآیند تحقیق کتابخانه ای، تحقیق آزمایشگاهی، تولید نیمه صنعتی و تولید صنعتی در همین موسسه انجام و به تولید محصول جدید یا ارتقای کیفی محصولات منجر می شود.
 

معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک موسسه رازی چشم انداز این مجموعه را مشروط به همراهی نهادهای ذیربط، روشن توصیف کرد و گفت: در این صورت چیزی جلودار صنعت واکسن سازی کشور نخواهد بود.

منبع: روابط عمومی موسسه رازی
بيشتر

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات