يكشنبه 26 خرداد 1398   11:45:27
بازدید معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست کشور

بازدید معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست کشور

بازدید معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست کشور
بازدید معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از موسسه رازی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و هیئت همراه از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به همراه تنی چند از کارشناسان این سازمان از موسسه رازی بازدید کرده و در جریان فعالیت های تحقیقاتی و تولیدی این موسسه قرار گرفتند.

برگزاری جلسه با حضور معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک و رئیس بخش جانوران سمی موسسه رازی در خصوص بررسی نحوه سم گیری از مارها و نیز بازدید از بخش جانوران سمی این موسسه از برنامه های بازدید این هیئت محسوب می شود.

کشور ایران با تولیدات سرم های درمانی ضد مارگزیدگی و عقرب زدگی موسسه رازی، بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصولات در خاورمیانه است و به رغم اینکه دومین کشور جهان از لحاظ گزش به شمار می رود، با مصرف سرم های درمانی موسسه رازی، حتی یک مورد مرگ بر اثر ماگزیدگی و یا عقرب زدگی در سال های اخیر گزارش نشده است.
منبع: روابط عمومی موسسه رازی
بيشتر
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما