انتصاب
انتصاب اعضای جدید شورای مرکز رشد فناوری موسسه رازی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در احکامی جداگانه، اعضای جدید شورای مرکز رشد فناوری این موسسه را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر علی اسحاقی در احکامی جداگانه دکتر حسین وطن پور و دکتر مجید ولدان را به عنوان دو عضو جدید شورای مرکز رشد و فناوری موسسه رازی منصوب کرد.|

در بخشی از حکم انتصاب دکتر وطن پور آمده است:

"با احترام نظر به سوابق ارزنده علمی، تجارب و توانمندی های جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت "عضو شورای مرکز رشد فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی" منصوب می گردید."

در بخشی از حکم انتصاب دکتر ولدان آمده است:

"با احترام نظر به سوابق ارزنده علمی، تجارب و توانمندی های جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت "عضو شورای مرکز رشد فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی" منصوب می گردید."
 
منبع: روابط عمومی موسسه رازی
بيشتر

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات