انتصاب
سرپرست مدیریت سلامت انسانی موسسه رازی منصوب شد رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در حکمی سرپرست مدیریت سلامت انسانی این موسسه رازی منصوب کرد.
 به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر علی اسحاقی در حکمی دکتر فریبا صادقی فاضل را به سمت مدیریت سلامت انسانی موسسه رازی معرفی کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

نظر به دانش، تجربه و سوابق ارزنده کاری جنابعالی و به پیشنهاد معاون محترم تضمین کیفیت به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت سلامت انسانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی منصوب می گردید.
منبع: روابط عمومی موسسه رازی
بيشتر

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات