انتصاب
اعضای جدید شورای تحقیقات دامپزشکی موسسه رازی منصوب شدند رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، با صدور حکمی اعضای جدید شورای تحقیقات دامپزشکی این مجموعه را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر علی اسحاقی در حکمی دکتر محمد اسلام پناه رئیس اداره پژوهش و توسعه علمی و دکتر مهران بخشش رئیس بخش بیماری های ویروسی دام را به مدت دو سال به عضویت شورای تحقیقات دامپزشکی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی منصوب کرد.
منبع: روابط عمومی موسسه رازی
بيشتر

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات