دکتر داراب عبدالهی
معاون دفتر بهداشت مدیریت بیماری های دام سازمان دامپزشکی: موسسه رازی بازوی اصلی سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری است معاون بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به عنوان بازوی اصلی این سازمان یاد کرد و گفت: این موسسه در تولیدات خود، نظر سازمان دامپزشکی در سه شاخص کمیت، کیفیت و تولید به موقع را تامین می کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر داراب عبدالهی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور در برنامه ریزی های اصلی برای کنترل بیماری ها همواره موسسه رازی را کنار خود در نظر می گیرد، گفت: این موسسه بازوی اصلی سازمان دامپزشکی است و مهمترین نقش را در پیشگیری و کنترل بیماری های دام و طیور در کشور دارد.


وی افزود: معیارهایی برای سازمان دامپزشکی در مصرف تولیدات داخلی وجود دارد که واکسن های موسسه رازی از این شاخص ها یعنی کمیت، کیفیت و تولید به موقع برخوردارند و هر چه کیفیت تولیدات این موسسه به عنوان تولیدکننده داخلی بهتر باشد، ما در پیشبرد اهداف مان موفق تر خواهیم بود.


معاون بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی با بیان اینکه این سازمان تا کنون در کنترل بیماری هایی موفق عمل کرده که واکسن های مصرفی این سه شاخص را همزمان با هم داشته اند، یادآور شد: به عنوان نمونه در بیماری لمپی اسکین که از بیماری های دامی است حضور موسسه رازی در کنار سازمان دامپزشکی کمک کرد با این بیماری مبارزه کنیم.


وی اضافه کرد: امسال نیز به جز استان های نوار مرزی غرب کشور، واکسیناسیون لمپی اسکین نخواهیم داشت زیرا واکسن این بیماری که در موسسه رازی تولید می شود، علاوه بر اثربخشی به لحاظ کمیت و کیفیت، به موقع هم تولید شد و توانستیم بیماری را به کنترل در آوریم.


معاون بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی، واکسن نشخوارکنندگان کوچک (PPR) را از دیگر تولیدات باکیفیت موسسه رازی نام برد و از کنترل این بیماری خبر داد و افزود: در برنامه های بعدی سازمان دامپزشکی به مقدار بیشتر این واکسن نیاز داریم که امیدواریم در موسسه رازی تولید شود و این موسسه توان تولید خود را بر مبنای برنامه های سازمان دامپزشکی وفق دهد.


دکتر عبدالهی همچنین به نقش موسسه رازی در ریشه کنی بیماری های خسارت زا همچون طاعون گاوی که زمانی تهدیدی برای کشور محسوب می شد، اشاره و تصریح کرد: این توفیق را مدیون موسسه رازی هستیم که واکسن ها و فرآورده های بیولوژیک با کیفیت تولید می کند و نقش بسیار تاثیرگذاری در کنترل و ریشه کنی بیماری های همه گیر و خطرناک دارد.


وی یادآور شد: با توجه به زمانبندی برنامه های سازمان دامپزشکی برای واکسیناسیون،کمبودهایی وجود دارد که امیدواریم با اصلاح و بهنیه سازی تجهیزات و زیرساخت های موسسه رازی این مسائل رفع شود و واکسن های باکیفیت، به مقدار مورد نیاز و در زمان مناسب در اختیار این سازمان قرار گیرد.


 

منبع: روابط عمومس موسسه رازی
بيشتر

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات