انتصاب
با حکم معاون وزیر جهاد کشاورزی؛ عضو هیئت علمی موسسه رازی به عنوان پژوهشگر مروج ارشد معرفی شد معاون وزیر جهاد کشاورزی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی را به عنوان پژوهشگر مروج ارشد در حوزه تخصصی طیور- بیماری های ویروسی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با صدور حکمی دکتر محمدرضا جباری عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی را عنوان پژوهشگر مروج ارشد منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

با توجه به توانمندی علمی و عملی، تجارب و سوابق جنابعالی و به پیشنهاد  معاونین محترم ترویج و آموزش و پژوهش و فناوری سازمان، بدینوسیله به مدت یک سال به عنوان "پژوهشگر مروج ارشد" در "حوزه تخصصی طیور – بیماری های ویروسی" منصوب می شوید.

از درگاه خداوند سبحان توفیق جنابعالی را در اجرای وظایف محوله، مسئلت دارم."

 
منبع: روابط عمومی موسسه رازی
بيشتر

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات