مهندس حسین راهی
با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی رقم خورد؛  موفقیت موسسه رازی در استفاده بهینه از ظرفیت شبکه برق اضطراری مدیر فنی و مهندسی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، گفت: به رغم تحمیل سالانه اضافه بار به شبکه تامین برق اضطراری موسسه رازی اما به علت مدیریت مصرف انرژی الکتریکی، تا کنون با کاهش ظرفیت مواجه نشده ایم.
به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، حسین راهی ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای مانور قطع برق در موسسه رازی با اشاره به حساسیت تجهیزات و تاسیسات این موسسه گفت: استفاده آزمایشی از ظرفیت برق اضطراری موسسه رازی مهم ترین هدف برگزاری مانور قطع برق در این مجموعه است.

وی افزود: با ظرفیت های مطمئنی که برای تامین برق اضطراری در موسسه رازی ایجاد شده، هر ساله مانور قطع برق با موفقیت برگزار می شود و از این مانور سربلند بیرون می آییم.

مدیر فنی و مهندسی موسسه رازی، با اشاره به نیاز روزانه این موسسه به حدود 2.5 مگاوات برق یادآور شد: دیزل ژنراتورهای متعددی در موسسه رازی نصب شده که همواره در حالت آماده به کار، قابلیت تامین حجم مصرفی برق روزانه موسسه را دارند.

راهی، نگهداری برق تامین کنندگان و مولدهای برق اضطراری برای مجموعه هایی مانند موسسه رازی را کاری دشوار خواند و تاکید کرد: با توجه به اینکه دیزل های برق اضطراری در موسسه رازی به صورت دائمی و پیوسته کار نمی کنند و عمده برق مصرفی موسسه از طریق شبکه برق شهری تامین می شود، نگهداری و در حالت آماده به کار داشتن این سیستم ها ساده نیست اما در مواقع لزوم، به سرعت وارد مدار شده و برق مجموعه را تامین می کنند.

وی اضافه کرد: این تفاوت، قابلیت ویژه ای در موسسه رازی محسوب می شود؛ ضمن اینکه هر سال نیز شاهد توسعه استفاده از تجهیزات و تاسیساتی هستیم که نیاز به برق دارند و اضافه بار به شبکه برق اضطراری مجموعه تحمیل می کنند با این حال با برنامه های توسعه ای و برنامه های مدیریت مصرف به ویژه مدیریت مصرف انرژی الکتریکی، تا کنون هیچ گاه با کاهش ظرفیت مواجه نشده ایم.

مدیر فنی و مهندسی موسسه رازی یادآور شد: وجود نیروهای توانمند متخصص و حمایت های ویژه مدیریت موسسه رازی در تامین به موقع نیازها، ما را در پیشبرد اهدافمان یاری کرده است.
منبع: روابط عمومی موسسه رازی
بيشتر

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات