تماس با شعبه

              

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی - شعبه شمالغرب کشور (مرند)


آدرس :
مرند - کیلومتر 10 جاده مرند - تبریز  " صندوق پستی 394-54165  "

I.NWRB@RVSRI.AC.IR

آدرس پست الکترونیک شعبه شمالغرب کشور    041-42399280-82
041-42399080-83

شماره تلفن روابط عمومی شعبه شمالغرب کشور  
1

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات