شنبه 11 آذر 1402   02:56:19

شرح وظایف معاونت تضمین کیفیت

    
1-    هدايت، هماهنگي و برنامه ريزي در خصوص طراحي و توسعه خطوط توليد اعم از توليدات جديد و يا تغييرات در توليدات موجود.

2-    نظارت و هدايت در خصوص بهينه سازي فيزيكي ساختمان ها و تاسيسات اعم از توليدي٬ تحقيقاتي٬ آموزشي و پشتيباني.

3-   هدايت و نظارت بر امور طراحي٬ برنامه ريزي و اجراي مقررات تضمين كيفيت در موسسه.

4-   هدايت، نظارت و اجراي مميزي و بازرسي بخش ها٬ ادارات و شعب موسسه در جهت انطباق توليد محصولات با مقررات تضمين كيفيت و GMP .

5-   كنترل و ترخيص محصولات و بهبود مستمر آنها و رسيدگي به شكايات و مرجوعات فرآورده ها.

6-   هدايت٬ اظهارنظر و نظارت بر تهيه كليه دستورالعمل ها و پروتكل هاي تدوين شده و تصويب آنها به نمايندگي از طرف رئيس موسسه.

7-   هدايت، اظهار نظر و نظارت بر برنامه ريزي ها و امور مهندسي كيفيت٬ معتبر سازي و بهسازي و نوسازي آزمايشگاه ها.

8-  تشكيل و هدايت جلسات شوراي كيفيت و كميته هاي وابسته به آن .

9-  شركت در جلسات و كمسيون هاي متشكله علمي و تخصصي و اظهار نظر در مورد مسايل و موضوعات مطروحه.

10- مشاركت در طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح ملي و بين المللي با موسسات داخلي و خارجي در زمينه فعاليت هاي موسسه و شركت در كنفرانس ها و كنگره هاي داخلي و خارجي در زمينه فعاليت هاي مرتبط.

11- هدايت ، هماهنگي و نظارت بر امور مربوط به سلامت نيروي انساني موسسه و تلاش در جهت رعايت استاندارد هاي بين المللي در زمينه سلامت انساني.

12- ارائه گزارش از فعاليت هاي انجام شده معاونت به رئيس موسسه و مقامات ذيصلاح.
 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما