شنبه 29 تير 1398   05:14:36

فرم های ارزیابی تامین کنندگان

فرم های درخواست خرید 
 فرم ثبت سفارش
فرم دستور خرید 
 فرم قرنطینه
فرم رسید انبار  
فرم تعهد به بانک ها
فرم تأئید کالا و خدمات 
 فرم اخذ مجوز های (واردات) سازمان دامپزشکی
فرم استعلام خرید  
فرم های امور مالی
فرم تیپ قراردادهای معاملات متوسط  
فرم خلاصه معاملات متوسط
فرم های ترک تشریفات  
فرم صورتجلسه بازرگانی
فرم تیپ قراردادهای معاملات متوسط پاکت های استعلام
 
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما