شنبه 29 تير 1398   05:55:08
يكشنبه 2 دي 1397

مدیر بازرگانی معاون بازرگانی اداره خریدهای داخلی اداره خریدهای خارجی اداره انبارها
دکتر علیرضا طاهری
داخلی : 2544 - 2504
تلفکس: 34502756-026
مهندس محسن عابدزاده
داخلی: 2544 - 2504
مستقیم: 34502756-026
مهندس مهدی تجاری
داخلی: 2309
تلفکس: 02634502867 - 02634550110
امور مالی: 2252
داخلی کلیه کارپردازها: 2209-2185
مهندس علی قربانی
داخلی: 2204
مستقیم : 02634502839
داخلی کلیه کارمندان: 2207
غلامرضا حمزه زاده
داخلی: 2390
انبار مواد اولیه و داروئی: 2534
انبار عمومی : 2144


 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما