اخبار شعبه
هم اندیشی مرند
1393/12/9 شنبه برگزاری نشست هم اندیشی در شعبه مرند موسسه رازی

به گزارش روابط عمومی شعبه شمال غرب موسسه رازی: نشست هم اندیشی کارکنان این شعبه با حضور دکتر آمقی رودسری رئیس شعبه مرند و جمع کثیری از کارکنا ن این شعبه  برگزار شد. این نشست با هدف بررسی مسائل و مشکلات و ارایه راهکارهای کاربردی و تبادل نظر بین همکاران ود ریافت انتقادات و پیشنهادات و همچنین ارایه گزارش عملکرد 6ماهه برگزار شد.
نسخه قابل چاپ

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات