اخبار شعبه
حراست
1394/3/16 شنبه گرد همایی مدیران حراست موسسه ی تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی درشعبه مرند
گرد همایی مدیران حراست مرکز وشعبات موسسه ی تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،روزهای پنجم و ششم خرداد 94 در شعبه ی شمال غرب کشور برگزار شد.
نسخه قابل چاپ

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات