يكشنبه 29 دي 1398   13:46:05

راه اندازی سیستم آب خالص (PW ) و سیستم آب قابل تزریق ( WFI) و سیستم بخار تمیز و سیستم CIP &SIP مطابق با الزامات GMP در ساختمان تولید و تصفیه سرم های درمانی

بيشتر
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما