نسخه آزمایشی
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398   17:10:49

مناقصه عمومی دومرحله ای سرويس،نگهداري، تعميرات تاسيسات و تجهيزات مكانيكي و الكتريكي

موضوع مناقصه نوع مناقصه شماره مناقصه مرحله اول مرحله دوم
ساعت روز تاریخ ساعت روز تاریخ
سرویس، نگهداری،
تعمییرات تاسیسات
و تجهیزات مکانیکی و 
الکتریکی
عمومی دو مرحله ای 98/05 مرحله اول مرحله دوم 14:00 چهارشنبه 04/02/1398 12:00 شنبه 1398/02/07

بيشتر
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما