سه‌شنبه 29 مرداد 1398   03:47:30

نیوکاسل کلون 5000 دزی

واکسن نیوکاسل کلون سویه Clone.12IR زنده ، لیوفیلیزه فقط برای مصرف دامپزشکی

ترکیب: 
•    این واکسن محتوی ویروس لنتوژن نیوکاسل سویه Clone.12IR کشت داده شده در تخم مرغ های SPF جنین دار می باشد. 
•    هر دز واکسن دارای حداقل عیار 106EID50 است.
موارد مصرف: 
•    این واکسن برای ایمن سازی فعال علیه بیماری نیوکاسل در پرندگان بومی و گله های صنعتی طیور تهیه شده است. 
دز و نحوه مصرف: 
•    تجویز زیر نظر دکتر دامپزشک و طبق دستورالعمل زیر انجام گیرد:
قطره چشمی: 
•    برای فرآوری هر 1000 دز از واکسن لیوفیلیزه در 25 میلی لیتر سالین نرمال یاآب مقطر استریل کاملاً حل شده سپس با استفاده از یک قطره چکان استاندارد یک قطره در چشم هر پرنده چکانده شود.
•    این روش بهترین شیوه برای اطمینان از مایه کوبی انفرادی بوده و بر دیگر روش های ارجحیت دارد.
آب آشامیدنی: 
•    واکسن را در آب آشامیدنی حل شود. 
•    میزان رقت به سن پرنده بستگی دارد. به این صورت که 1000 دز از واکسن جهت مایه کوبی پرندگان تا 10 روزه بایستی در حدود 10 لیتر آب کاملاً حل شود. 
•    برای هر یک روز سن اضافی پرنده یک لیتر آب اضافی در نظر گرفته شود. 
•    ظروف حاوی آب باید تمیز بوده و آب مورد استفاده، خنک، تمیز و عاری از کلرین یا دیگر مواد شیمیایی ضد عفونی کننده باشد.
•    در این روش هنگام مصرف واکسن شیر بدون چربی به نسبت 5/2 گرم در هزار به آب آشامیدنی اضافه شود.
روش اسپری: 
•    هر 1000 دز واکسن در 300-100 میلی لیتر سالین نرمال یا آب مقطر خنک، تمیز و عاری از مواد ضدعفونی کننده حل شود. 
•    میزان رقت به سن پرنده و نوع دستگاه اسپری بستگی دارد.
توصیه های لازم در زمان مایه کوبی:
•    این واکسن در تمام گله های طیور از سن 7 روزگی توصیه می شود.
•    پرندگان قبل از مایه کوبی باید سالم باشند.
•    حتی الامکان پرندگان یک گله همزمان مایه کوبی شوند.
•    این واکسن را با هیچ یک از واکسن های زندۀ دیگر مخلوط نکرده و فاصلۀ زمانی مایه کوبی دو واکسن متفاوت رعایت شود.
موارد منع مصرف: 
•    پرندگانی که از نظر بالینی بیمارند و یا در اثر حمل و نقل ضعیف شده اند نباید مایه کوبی شوند.
عوارض جانبی:  
•    ندارد
احتیاطات لازم: 
•    واکسن از شبکۀ توزیع رسمی اخذ شود.
•    تلقیح واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع می باشد.
•    واکسن حل شده بایستی حداکثر در مدت 2 ساعت مصرف شود.
•    پرندگانی که با روش آشامیدنی مایه کوبی می شوند بایستی 2 -1 ساعت قبل از مایه کوبی از دسترسی به آب محروم شوند.
•    هرگز واکسن را در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت قرار ندهید.
•    احتمال دارد پس از مایه کوبی در پرندگانی که از نظر مایکوپلاسما مثبت هستند و یا در گله هایی با مدیریت بهداشتی ناکار آمد عوارض بسیار خفیف و زودگذر تنفسی مشاهده شود .
•    از آنجایی که این واکسن محتوی ویروس زنده است، ویال های خالی و یا ویال هایی که باز شده ولی به طور کامل مصرف نشده اند باید در یک محلول ضدعفونی کننده قوی غوطه ور شوند.
شرایط نگهداری: 
•    در دمای 2+ تا 8+ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
بسته بندی: 
•    این واکسن در ویال های قهوه ای با برچسب مشخصات عرضه می شود.

نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما