نسخه آزمایشی
جمعه 6 ارديبهشت 1398   12:09:25
مقاوم به گرما 1000
مقاوم به گرما 1000
URL:
واکسن نیوکاسل مقاوم به گرما سویه ND.TR.IR (زنده - لیوفیلیزه) فقط برای مصرف دامپزشکی

ترکیب: 
•    واکسن محتوی ویروس غیر بیماری زای مقاوم به گرمای نیوکاسل سویه ND.TR.IR کشت داده شده در تخم مرغ های SPF جنین دار می باشد و هر دز واکسن دارای حداقل عیار 106EID50 ویروس می باشد.
موارد مصرف: 
•    این واکسن برای ایمن سازی فعال اولیه علیه بیماری نیوکاسل در مرغان بومی و گله های صنعتی طیور تهیه شده است. 
•    یک واکسن نیوکاسل مقاوم به گرما همچنان یک فرآورده بیولوژیک است . باید شرایط خاصی را برای آن لحاظ کرد. 
•    در مقایسه ب سایر واکسن های نیوکاسل موجود در محیط بسیار پایدار است و کاربران را قادر  می سازد که مشکلات مرتبط با عدم توانایی در حفظ کامل زنجیره سرد واکسن را کاهش دهند.
دز و نحوه مصرف: 
تجویز زیر نظر دکتر دامپزشک و طبق دستورالعمل زیر انجام گیرد:
قطره چکانی در چشم: 
•    برای فرآوری هر 1000 دز از واکسن لیوفیلیزه در 25 میلی لیتر سالین نرمال یاآب مقطر استریل کاملاً حل شده سپس با استفاده از یک قطره چکان استاندارد یک قطره در چشم هر پرنده چکانده شود. این روش بهترین شیوه برای اطمینان از مایه کوبی انفرادی بوده و بر دیگر روش ها ارجحیت دارد.
آب آشامیدنی:
•    واکسن را در آب آشامیدنی حل کنید.
•    میزان رقت به سن پرنده بستگی دارد.به این صورت که برای مایه کوبی پرندگان 10 روزه باید 1000 دز از واکسن در حدود 10 لیتر آب خنک، تمیز و عاری از کلرین یا دیگر مواد شیمیایی ضدعفونی کننده کاملاً حل شود و برای هر یک روز سن اضافی پرنده یک لیتر آب اضافی در نظر گرفته شود. 
•    در این روش هنگام مصرف واکسن شیر بدون چربی به نسبت 5/2 در هزار به آب آشامیدنی اضافه شود.
روش اسپری: 
•    هر 1000 دز واکسن در 300-100 میلی لیتر سالین نرمال یا آب مقطر خنک، تمیز و عاری از مواد ضد عفونی کننده حل شود میزان رقت به سن پرنده و نوع دستگاه اسپری بستگی دارد.
دان مصرفی: 
•    برای واکسیناسیون هر پرنده بر حسب سن، 10-5 گرم دان منظور شود. 
•    دان مورد استفاده می تواند شامل گندم و یا جو نیم پخته باشد. 
•    هر 1000 دز واکسن در حدود 3-5/2 لیتر آب خنک، تمیز و عاری از کلرین یا دیگر موادشیمیایی ضدعفونی کاملاًحل شود.
•    دان در نظر گرفته شده به طور کامل و یکنواخت با محلول واکسن آغشته شود . تنها در مورد اجبار از این روش استفاده شود . 
توصیه های لازم در زمان مایه کوبی:
•    این واکسن در تمام گله های طیور در تمام سنین توصیه می شود.
•    قبل از مایه کوبی از سلامت گله اطمینان حاصل کنید.
•    حتی الامکان پرندگان یک گله را همزمان مایه کوبی کنید.
•    این واکسن را با هیچ یک از واکسن های زندۀ دیگر مخلوط نکرده و فاصلۀ زمانی مایه کوبی دو واکسن متفاوت رعایت شود.
موارد منع مصرف: 
•    پرندگانی که از نظر کلینیکی بیمار یا در اثر حمل و نقل ضعیف و یا علایم بیماری دارند نباید مایه کوبی شوند.
احتیاطات لازم: 
•    واکسن از شبکۀ توزیع رسمی اخذ شود.
•    تلقیح واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع می باشد.
•    واکسن حل شده بایستی حداکثر در مدت 2 ساعت مصرف شود.
•    در مایه کوبی به روش آشامیدنی، پرندگان بایست 2 -1 ساعت قبل از مایه کوبی از دسترسی به آب محروم شوند.
•    در مایه کوبی با روش دان مصرفی، پرندگان باید 4-3 ساعت قبل از مایه کوبی از دسترسی به غذا محروم شوند.
•    هرگز واکسن را در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت قرار ندهید.
•    احتمال دارد پس از مایه کوبی پرندگانی که از نظر مایکوپلاسما مثبت هستند و یا در گله هایی با مدیریت بهداشتی ناکارآمد عوارض بسیار خفیف و زودگذر تنفسی مشاهده شود.
•    از آنجایی که این واکسن محتوی ویروس زنده است، ویال های خالی و یا ویال هایی که باز شده ولی به طور کامل مصرف نشده اند باید در یک محلول ضدعفونی کنندۀ قوی غوطه ور شوند.
عوارض جانبی:  
•    ندارد
شرایط نگهداری: 
•    با وجود تحمل واکسن نسبت به گرما، در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شود. در این شرایط واکسن تا 14 ماه پس از تاریخ تولید قابل مصرف است.
بسته بندی: 
•    این واکسن در ویال های 250، 500 و 1000 دزی  با برچسب مشخصات عرضه می شود.
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما