نسخه آزمایشی
جمعه 6 ارديبهشت 1398   12:55:48
گامبورو 2500
گامبورو 2500
URL:
واکسن بورس عفونی طیور (گامبورو) اینترمدییت، سویه IBD07IR

 ( زنده- لیوفیلیزه )
فقط برای مصرف دامپزشکی
ترکیب:
•    این واکسن محتوی ویروس اینترمدییت بورس عفونی(گامبورو) سویۀ IBD07IR کشت داده شده در تخم مرغ های SPF جنین دار می باشد. 
•    هر دز واکسن دارای حداقل عیار 103EDI50 ویروس IBD07IR می باشد.
موارد مصرف:  
•    این واکسن برای ایمن سازی فعال علیه بیماریبورس عفونی(گامبورو) در مرغان بومی و گله های صنعتی طیور تهیه شده است. 
دز و نحوه مصرف:
•    تجویز زیر نظر دکتر دامپزشک و طبق دستورالعمل زیر انجام گیرد:
قطره چشمی: 
•    برای فرآوری هر 1000 دز از واکسن لیوفیلیزه در 25 میلی لیتر محلول نمکی فیزیولوژیک یا آب مقطر استریل کاملاً حل شده، سپس با استفاده از یک قطره چکان استاندارد یک قطره در چشم هر پرنده چکانده شود. 
•    این روش بهترین شیوه برای اطمینان از مایه کوبی انفرادی بوده و بر دیگر روش ها برتری دارد.
آب آشامیدنی: 
•    واکسن را در آب آشامیدنی حل شود. 
•    میزان رقت به سن پرنده بستگی دارد. به این صورت که 1000 دز از واکسن جهت مایه کوبی پرندگان تا 10 روزه بایستی در حدود 10 لیتر آب خنک، تمیز و عاری از کلرین یا دیگر مواد شیمیایی ضدعفونی کننده کاملاً حل شود. 
•    برای هر یک روز سن اضافی پرنده یک لیتر آب اضافی در نظر گرفته شود.
•     بهتر است هنگام مصرف واکسن، شیر بدون چربی به نسبت 2/5 گرم در یک لیتر به آب آشامیدنی اضافه شود..
اسپری: 
•    هر 1000 دز واکسن در 300-100 میلی لیتر محلول نمکی فیزیولوژیک یا آب مقطر خنک، ، تمیز و عاری از مواد ضدعفونی کننده حل شود. میزان رقت به سن پرنده و نوع دستگاه اسپری بستگی دارد.
توصیه های لازم در زمان مایه کوبی:
•    با توجه به عیار آنتی بادی مادری، واکسن را می توان از سن یک هفتگی به بعد تجویز نمود. 
•    در موارد خاص با نظر دامپزشک می توان پرندگان را در یک روزگی مایه کوبی کرد براساس وضعیت بیماری در منطقه ممکن است به واکسیناسیون یادآور نیاز باشد.
•    قبل از مایه کوبی از سلامت گله اطمینان حاصل شود.
•    حتی الامکان پرندگان یک گله همزمان مایه کوبی شوند.
•    این واکسن را با هیچ یک از واکسن های زندۀ دیگر مخلوط نکرده و فاصلۀ زمانی مایه کوبی دو واکسن متفاوت رعایت شود.
موارد منع مصرف: 
•    پرندگانی که از نظر کلینیکی بیمارو یا در اثر حمل و نقل ضعیف و یا علایم بیماری دارند نباید مایه کوبی شوند.
احتیاطات لازم: 
•    واکسن از شبکۀ توزیع رسمی اخذ شود.
•    تلقیح واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع می باشد.
•    واکسن حل شده بایستی حداکثر در مدت 2 -1ساعت مصرف شود.
•    پرندگانی که با روش آشامیدنی مایه کوبی می شوند بایستی 2-1 ساعت قبل از مایه کوبی از دسترسی به آب محروم شوند.
•    هرگز واکسن را در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت قرار ندهید.
•    از آنجایی که این واکسن محتوی ویروس زنده است، ویال های خالی و یا ویال هایی که باز شده اند باید به شیوه مناسب معدوم شوند.
عوارض جانبی:  
•    ندارد
شرایط نگهداری: 
•    در دمای 2+ تا 8+ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
بسته بندی: 
•    این واکسن در ویال های قهوه ای با برچسب مشخصات عرضه می شود.
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما