نسخه آزمایشی
جمعه 6 ارديبهشت 1398   12:50:24
پاستورلوز طیور
پاستورلوز طیور
URL:
واکسن وبای مرغان ( پاستور لوز طیور) (کُشته)

ترکیب: واکسن حاوی ترکیبات زیر می باشد.
•    پاستورلا مولتوسیدا سروتیپ A1             109×5-4 در میلی لیتر
•    فرمالدئید (37%)                                       5/0-4/0  درصد
•    هیدروکسید آلومینیوم                                    15/0 درصد
•    واکسن پاستورلوز طیور براساس دستورالعمل های OIE برای خلوص، استریلیتی، بی ضرری و ایمنی زایی آزمایش شده است.
موارد مصرف: 
•    این واکسن برای ایمن سازی فعال علیه بیماری پاستورلوز طیور( وبای مرغان) در ماکیان، بوقلمون، اردک و غاز مصرف می شود.
دز و نحوه مصرف: 
•    یک میلی لیتر داخل عضلانی در ناحیه ران و یا سینه تزریق گردد و 2 تا 4 هفته بعد تکرار شود.
توصیه های لازم در زمان مایه کوبی: 
•    در موقع مصرف باید شرایط آسپتیک رعایت شود.
•    قبل از مصرف بطری حاوی واکسن به خوبی تکان داده شود.
•    دقت شود تا واکسن در قفسه سینه تزریق نشود.
•    بطری های خالی واکسن به طور صحیح معدوم گردند.
موارد منع مصرف:  
•    از واکسیناسیون طیور در موقع وجود بیماری یا سوء تغذیه اجتناب شود.
احتیاطات لازم: 
•    واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود.
•    تلقیح واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع می باشد.
عوارض جانبی:
•    ندارد
شرایط نگهداری:
•    در دمای 2+ تا 8+ درجه سانتیگراد حمل و نگهداری شود.
بسته بندی: 
•    این واکسن در بطری های سفید با برچسب مشخصات عرضه می شود و هر جعبه حاوی 25 بطری 100 میلی لیتری می باشد.
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما