نسخه آزمایشی
جمعه 6 ارديبهشت 1398   12:18:05
برونشیت H52  2500
برونشیت H52 2500
URL:
واکسن برونشیت عفونی سویه H-52 (زنده - لیوفیلیزه)
​​​​​​
فقط برای مصرف دامپزشکی
ترکیب: 
•    این واکسن محتوی ویروس کم تخفیف حدت داده شده برونشیت عفونی سویه H-52 (سروتیپ ماساچوست) کشت داده شده در تخم مرغ های SPF جنین دار می باشد.
•    هر دز واکسن دارای حداقل عیار 103/5EID50 ویروس می باشد.
موارد مصرف:  
•    این واکسن برای مایه کوبی یادآور علیه بیماری برونشیت عفونی در مرغان بومی و گله های صنعتی طیور تهیه شده است.
دز و نحوه مصرف: 
تجویز زیر نظر دکتر دامپزشک و طبق دستورالعمل زیر انجام گیرد:
قطره چشمی: 
•    برای فرآوری هر 1000 دز از واکسن لیوفیلیزه در 25 میلی لیتر سالین نرمال یاآب مقطر استریل کاملاً حل شده سپس با استفاده از یک قطره چکان استاندارد یک قطره در چشم هر پرنده چکانده شود.
•    این روش بهترین شیوه برای اطمینان از مایه کوبی انفرادی بوده و بر دیگر روش ها ارجحیت دارد.
آب آشامیدنی: 
•    هر 1000 دز واکسن بایستی در حدود 30 تا 40 لیتر آب خنک، تمیز و عاری از کلرین یا دیگر مواد شیمیایی ضد عفونی کننده کاملاً حل شود در این روش هنگام مصرف واکسن شیر بدون چربی به نسبت 5/2 در هزار به آب آشامیدنی اضافه شود.
توصیه های لازم در زمان مایه کوبی:
•    این واکسن در گله های تخم گذار و مادر از سن 12 هفتگی توصیه می شود.
•    قبل از مایه کوبی از سلامت گله اطمینان حاصل شود.
•    حتی الامکان پرندگان یک گله همزمان مایه کوبی شوند.
•    این واکسن را با هیچ یک از واکسن های زندۀ دیگر مخلوط نکرده و فاصلۀ زمانی مایه کوبی دو واکسن متفاوت رعایت شود.
موارد منع مصرف: 
•    پرندگانی که از نظر کلینیکی بیمار یا در اثر حمل و نقل ضعیف و یا علایم بیماری دارند نباید مایه کوبی شوند.
احتیاطات لازم: 
•    واکسن از شبکۀ توزیع رسمی اخذ شود.
•    تلقیح واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع می باشد.
•    واکسن حل شده بایستی حداکثر در مدت 2 ساعت مصرف شود.
•    پرندگانی که با روش آشامیدنی مایه کوبی می شوند بایستی 2 -1 ساعت قبل از مایه کوبی از دسترسی به آب محروم شوند.
•    هرگز واکسن را در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت قرار ندهید.
•    از آنجایی که این واکسن محتوی ویروس زنده است، ویال های خالی و یا ویال هایی که باز شده ولی به طور کامل مصرف نشده اند باید در یک محلول ضدعفونی کنندۀ قوی غوطه ور شوند.
عوارض جانبی:  
•    ندارد
شرایط نگهداری: 
•    در دمای 2+ تا 8+ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
بسته بندی: 
•    این واکسن در ویال های قهوه ای با برچسب مشخصات عرضه می شود.
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما