واکسن های باکتریایی دام
واکسن قانقاریای عفونی کبد
URL:
واکسن کشته قانقاریای عفونی کبد

نوع و شکل واکسن:
•    واکسن کشته، به صورت سوسپانسیون
ترکیبات واکسن:
•    باکترین کلستریدیوم نووای تیپ B ( کلستریدیوم آدماسین )
•    فرمالدیید به عنوان غیر فعال کننده
مورد مصرف:
•    این واکسن به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه قانقاریای عفونی کبد در گوسفند، بز، بره و بزغاله تهیه شده است.
روش مصرف، دز و راه تجویز:
•    بطری واکسن را به خوبی تکان داده و 5/2 میلی لیتر واکسن را بدون توجه به وزن و سن دام، پس از تراشیدن پشم ناحیه تزریق و ضدعفونی آن، از راه زیر جلدی تزریق نمایید.
برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون:
•    برای انتقال ایمنی مادری به زاده ها، توصیه می گردد میش های آبستن 3 تا 4 هفته پیش از زایمان واکسینه شوند. 
•    در دام هایی که از مادر ایمن متولد شده اند، واکسیناسیون از 3 ماهگی آغاز شود. 
•    در دام هایی که از مادر غیر ایمن متولد شده اند واکسن را می توان از 1 ماهگی( پس از تکمیل سیستم ایمنی) نیز تجویز کرد. 
•    در دام هایی که برای اولین بار واکسینه می شوند( به خصوص بره و بزغاله)، واکسیناسیون باید در دو نوبت و به فاصله 2 تا 3 هفته تکرار و هر 6 ماه یک بار دز یاد آور تجویز شود.
زمان خودداری از مصرف گوشت و شیر:
•    از کشتار دام های واکسینه تا 3 هفته پس از واکسیناسیون خوداری شود.
موارد منع مصرف:
•    از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری شود.
•    از تزریق واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف خودداری شود.
عوارض جانبی:
•    ممکن است یک نودول کوچک در محل تزریق به وجود آید که به تدریج جذب شده، از بین خواهد رفت.
تداخلات دارویی:
•    از مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی همزمان با واکسیناسیون خودداری شود.
توصیه ها  احتیاط های لازم:
•    توصیه می شود همزمان با واکسیناسیون، قرص ضد انگل کبدی نیز مصرف شود.
•    حداقل 2 ساعت قبل و یک روز پس از واکسیناسیون، به دام ها استراحت داده و از جابه جایی آن ها به طور جدی خودداری شود.
•    واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده و طبق نظر دامپزشک تجویز شود.
•    به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.
•    از یخ زدن واکسن جلوگیری و در این صورت از مصرف آن خودداری شود.
•    تمامی دام های سالم موجود در گله به طور هم زمان واکسینه شوند.
•    به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، بطری حاوی واکسن به آرامی تکان داده شود.
•    تمامی محتوای بطری واکسن، در روز واکسیناسیون استفاده شده و از مصرف باقی مانده آن خودداری شود.
•    به هنگام واکسیناسیون از لوازم حفاظت شخصی( عینک، دستکش، ماسک، چکمه و روپوش) استفاده شده و در صورت تزریق اتفاقی واکسن به بدن فرد تزریق کننده، بلافاصله با آب و صابون شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.
نحوه معدوم نمودن باقی مانده و بطری واکسن:
•    وسایل یک بار مصرف مورد استفاده و بطری خالی واکسن در ظرف مخصوص وسایل تیز قرار داده و سپس به طور صحیح سترون سازی ( اتوکلاو، سوزاندن، استفاده از مواد شیمیایی مناسب) و دفن بهداشتی شوند.
شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری:
•    این واکسن در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شود. در این شرایط، واکسن تا تاریخ انقضای درج شده بر روی برچسب قابل مصرف می باشد.
بسته بندی:
•    واکسن قانقاریای عفونی کبد در مقادیر 40 و یا 100 دزی، در بطری های 100 و یا 250 میلی لیتری و در کارتن های 25 و یا 12 تایی بسته بندی و عرضه می شود.