شوراها و کمیته های فنی
چهارشنبه 28 آذر 1397 شوراها و کمیته های مدیریت فنی مهندسی
کمیته تهیه و تدوین نیاز های بهره بردار ( urs) در رابطه با طرح ها و پروژه های بازسازی ، نوسازی و احداث ساختمان ها و تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز .
این کمیته نقش به سزایی در راستای مستند سازی - شفاف سازی اعلام نیاز های بهره بردار- استاندارد سازی – به روز رسانی – کاهش هزینه های ناشی از دوباره کاری – بهینه سازی طرح های باز سازی و توسعه ای عمرانی در موسسه دارد.
 
  شورای فنی و مهندسی :  این شورا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در امور مهندسی موسسه را دارد.
 
کمیته مصرف بهینه انرژی و آب
  گروه تخصصی اتوماسیون صنعتی