یکشنبه 10 مهر 1401   14:09:31

مدیریت سلامت انسانی


به دلیل دوری موسسه رازی از تهران و نبود امکانات، وجود بهداری برای تامین بهداشت و سلامت پرسنل ضروری بود. از زمان تاسیس بهداری در  1319  دکتر محمود شریف ریاست آن را برعهده داشت. پس از وی، درسال 1348 دکترمحمدرضارفیعی به این سمت منصوب گردید. سپس به ترتیب دکتر قدسیه جمالی، دکتر غلامحسین صبیری، دکتر ماشالله محمدی، دکتر قاسم نیکزاد، دکتر اسماعیل صالحی و دکتر سعیده فرقانی این مسئولیت را بر عهده گرفتند. در حال حاضر این مدیریت علاوه بر انجام خدمات بهداشتی و زیست محیطی،  نسبت به انجام معاینات دوره ای و صدورگواهی سلامت پرسنل اقدام می نماید.
در رهنمودهاي كيفي مربوط به  توليد فراورده هاي بيولوژيك  به مقوله نيروي انساني و محيط كار مناسب به صورت مستقيم اشاره شده است. در الزامات GMP ، مقوله كاركنان، بهداشت فردي كاركنان و بهداشت و نظارت، مواردي هستند كه به بحث درباره الزامات نيروي انساني و محيط كار مي‌پردازند. در ساير الزامات GMP مباحثي همچون تجهيزاتِ ايمني و حفاظت محيط زيست بيان شده است  كه در مجموع اهميت مسئله ايمني و سلامت نيروي انساني بعلاوه تأمين محيط كار مناسب و بهداشتي را بيان مي‌كند. 
با توجه به گستردگي مقولة سلامت كاركنان و اهميت جلوگيري از انتشار آلاينده‌ها در محيط كار و محيط زيست و تاثير پذيري آن از عوامل مختلف، لازم است سياستگذاري، تصميم گيري و اجراي برنامه هاي مربوط به سلامت كاركنان و محيط كار در تشكيلات مشخص و با اختيارات كافي انجام گيرد. در موسسه رازي، اين مهم از سالهاي بسيار دور در تشكيلات مشخصي با عناوين مختلفي همچون، بهداري موسسه و مركز بهداشت و درمان رازي انجام مي‌شده است. با مطرح شدن موضوع استانداردهاي كيفي و GMP  و الزام ايجاد تشكيلات كيفي از اواخر دهه 70، تشكيلات سلامت در موسسه رازي با عنوان مديريت امور پزشكي و بهداشت محيط با دو اداره و يك گروه تشكيل شد. در اواسط دهه 80  عنوان اين تشكيلات،  به مديريت سلامت انساني تغيير نام داد و تاكنون مشغول خدمت رساني در حوزه سلامت، مهندسي بهداشت و كارآزمايي باليني مي‌باشد. اين مديريت در زير مجموعه معاونت تضمين كيفيت بوده و متشكل از سه اداره و يك گروه مي‌باشد. 
مديريت سلامت با هدف حفظ و ارتقاء سلامت كاركنان، محيط كار، محيط زيست و فراورده‌ها از طريق كنترل و پايش سلامت كاركنان، تامين محيط كار بهداشتي و محيط زيست سالم و كارآزمايي باليني جهت تاييد اثربخشي و بي‌ضرري محصولات موسسه فعاليت مي‌نمايد. اجراي فعاليتهاي فوق به شرح ذيل در سه ادارة مهندسي بهداشت و بهداشت محيط كار، اداره مهندسي بهداشت حرفه‌اي، ادارة خدمات درماني و طب‌كار و يك گروه كارآزمايي باليني و اخلاق پزشكي انجام مي‌شود.محورهاي فعاليت مديريت سلامت به شرح ذيل مي باشد:
•    كنترل آلاينده‌ها، حفاظت محيط كار، كاركنان و محيط زيست
•    كنترل و پايش سلامت كاركنان، اندازه گيري و كنترل آلاينده هاي محيط كار و ريسك فاكتور هاي شغلي و حوادث ناشي از كار
•    طراحي، اجرا و نظارت بر كارآزمايي باليني محصولات  توليدي موسسه 


شرح وظايف مديريت سلامت انساني 
•    تشكيل پرونده بهداشتي براي كاركنان
•    انجام معاينات طب كار كاركنان
•    صدور گواهی سلامت
•    واكسيناسيون كاركنان در معرض خطر
•    كنترل و پايش حوادث 
•    اقدامات پزشكي اوليه در مواجهه با حوادث در شرايط اضطراري
•    شناسايي، پايش و كنترل فاكتورهاي خطر و آلاينده هاي محيط كار
•    برنامه ريزي تامين و استفاده از تجهيزات مناسب حفاظت فردي 
•    مديريت پسماندهاي جامد و مايع و پسابها در موسسه
•    كنترل سلامت و پايش سلامت آب آشاميدني
•    نظارت بر تهيه و توزيع مواد غذايي و بهداشتي
•    نظارت بر تهيه و توزيع اقلام پوششي و وسایل حفاظت فردی
•    كنترل حشرات و جوندگان
•    كنترل و پايش آلاينده‌هاي محيطي 
•    ايمني زيستي و حفاظت آزمايشگاهي
•    مديريت سبز و استقرار الزامات توسعه پايدار
•    طراحي و نظارت بر اجراي مطالعات كارآزمايي باليني محصولات جديد موسسه
•    طراحي و نظارت بر اجراي مطالعات محصولات عرضه شده در بازار مصرف
•    تشكيل و هدايت كميته اخلاق پزشكي
•    تهيه آيين نامه هاي بهداشتي 
•    آموزش مسائل مرتبط با بهداشت، ايمني و محيط زيست براي كاركنان


ادارات متبوع مدیریت سلامت 

-    اداره مهندسی بهداشت و محیط کار 
o    واحد ایمنی زیستی و حفاظت آزمایشگاهی 
o    واحد مدیریت پسماند و فاضلات 
o    واحد مهندسی آب 
o    واحد تمیزی و پوشش
o    واحد کنترل حشرات و جوندگان
o    واحد کنترل و پایش آلاینده های محیطی
o    واحد مدیریت سبز
o    واحد بهداشت مواد غذایی و رستوران


-    اداره طب کار و خدمات درمانی 
o    واحد طب کار 
o    واحد فوریت های پزشکی و اورژانس 
o    واحد خدمات پزشکی 
o    واحد اسناد پزشکی 
o    واحد روانشناسی 


-    اداره مهندسی بهداشت حرفه ای 
o    واحد حوادث شغلی 
o    واحد خدمات بهداشت حرفه ای 
o    واحد ایمنی و پایش محیط کار 
o    واحد تجهیزات حفاظت فردی 


-    گروه کارآزمایی بالینی و اخلاق پزشکی 
o    واحد مطالعات کارآزمایی بالینی و اپیدمیولوژیک 
o    واحد مطالعات پس از فروش و رضایتمندی مشتریان 
o    واحد رعایت اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی (دانلود فرم های لازم جهت دریافت کد اخلاق)
o    واحد بایگانی

نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما