یکشنبه 10 مهر 1401   12:28:44

مدیریت بهبود سیستم و ممیزی مستندات

Type the title here

درسال 1380 به منظور ساماندهي بهتر، جامع تر وگسترده تر در جهت ارتقاي كيفيت محصولات توليدي تصميم به تأسيس معــاونت سيستم كيفيت گرفته شد. بامطالعه منابع مرتبط و در دسترس و براساس آنها به تدريج ادارات تابعه تشكيل گرديدند .مدیریت بهبود سیستم در سال 1384 با هدف استقرار سیستم مستندات و بهبود سیستم مستمر تشکیل گردید. در سال 1391 مسئولیت این مدیریت به دکتر افشین حاجی زاده واگذار گردید و پس از ایشان در سال 1392 دکتر مهرداد راسخی این مسئولیت را بر عهده گرفته اند.

نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما