شنبه 22 خرداد 1400   19:02:12

اداره طب کار و خدمات درمانی


اداره طب كار و خدمات درماني، از زير مجموعه‌هاي مديريت سلامت در معاونت تضمين كيفيت موسسه رازي مي‌باشد كه با اهداف تامين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت جسمي، رواني و اجتماعي كاركنان در هر شغل، پيشگيري از بروز بيماريها و انتخاب كارگر يا كارمند براي محيط و شغلي كه از نظر جسماني و رواني توانايي انجام آنرا دارد يا به طور اختصار تطبيق كار با انسان و در صورت عدم امكان، تطبيق انسان با كار در موسسه رازي تشكيل شده است. دامنه فعاليتهاي اين اداره در دو حوزه 1) طب كار 2) خدمات درماني مي‌باشد.

شرح وظايف اداره طب کار و خدمات درمانی
طب كار :
•    تشكيل و تكميل پرونده هاي سلامت شغلي پرسنل
•    انجام معاينات دوره اي و آزمايشات كلينيكي و پاراكلينيكي شامل اسپيرومتري و اديو متري و...... و پی گیری درمان تا حصول گواهی سلامت
•    شرکت در كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار
•    تهيه دستورالعمل‌ها و راهنماهاي مورد نياز در راستاي اهداف طب كار

خدمات درماني :
•    اقدامات پزشكي اوليه در مواجهه با حوادث در شرايط اضطراري
•    واكسيناسيون كاركنان در معرض خطر
•    ارائه خدمات پرستاري
•    ارائه خدمات روانشناسي
•    ويزيت پرسنل بيمار (شاغل و بازنشسته) مراجعه کننده روزانه
•    صدورگواهي استعلاجي در مواقع لزوم و نظارت و تاييد و يا عدم تاييد گواهي استعلاجي صادر شده از سوي ساير مراکز درماني
•    نظارت بر حسن انجام کار واحد دندانپزشکي
•    اعزام و استقرار تيم پزشکي (پرستار و آمبولانس) جهت مواجهه با حوادث و آسيب هاي احتمالي ورزشي در محل تربيت بدني در مواقع لزوم
•    نظارت بر امور بيمه تکميلي پرسنل از نظر تامين حداکثر نکات سلامت
•    انجام امور پرستاري و فوريت هاي پزشکي. ( تزريقات، پانسمان، بخيه، کنترل وسايل و تجهيزات پزشکي و ترالي اورژانس)
•    اعزام تيم پزشکي (آمبولانس و پرستار) به بخش هاي مختلف به هنگام حادثه شغلي
•    پيگيري  تهيه و توزيع  و نظارت بر چگونگي مصرف وسايل کمک هاي اوليه در بخش‌ها


واحدهای اداره طب کار و خدمات درمانی
1.    واحد طب كار
2.    واحد فوريت هاي پزشكي و اورژانس
3.    واحد خدمات درماني پزشكي
4.    واحد اسناد پزشكي
5.    واحد روانشناسي

نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما