شنبه 22 خرداد 1400   18:53:30

اداره مهندسی بهداشت حرفه ای

Type the title here

بر اساس الزامات و قوانين ملي و بين المللي موجود، جهت ايجاد تشكيلات توليدي و تحقيقاتي در هر حوزه‌اي از صنعت، من جمله صنايع دارويي و توليد فراورده‌هاي بيولوژيك، رعايت الزامات بهداشتي، حفاظت زيستي و  زيست محيطي كه از سوي سازمانهاي نظارتي بين‌المللي و ملي ابلاغ مي‌شود، از ضرويات اوليه مي ‌باشد. اين مهم با تشكيل و سازماندهي واحدي در صنايع و سازمانها،‌ متشكل از كارشناسان بهداشتي، محيط زيست و ايمني برآورده مي‌شود. در الزامات GMP، استانداردهاي OHSAS18000 ، قوانين کار و تامين اجتماعی بر استقرار اداره مهندسي بهداشت حرفه ای  جهت كنترل و پايش سلامت محيط كار و کارکنان و توسعه پايدار تاكيد شده است اداره مهندسی بهداشت حرفه ای، از زير مجموعه‌هاي مديريت سلامت در معاونت تضمين كيفيت موسسه رازي مي‌باشد ، كه با استفاده از ، دانش پيش بيني ، تشخيص  ، ارزيابي  و كنترل خطرهاي بهداشتي در محيط كار با هدف،تأمين، نگهداري و بالا بردن سطح سلامت (جسمي، رواني و اجتماعي) و تندرستي كار كنان و در پايان، ايمن نگهداشتن جامعه قدم بر مي دارد. در اداره بهداشت حرفه اي، بيماري ها و عوارض حاد و مزمن ناشي از عوامل زيان آور محيط كار در هر شغل بررسي مي شوند، تا از بروز  بيماريها و حوادث ناشي از كار پيشگيري شده و انتخاب كارگر يا كارمند براي محيط و شغلي كه از نظر جسماني و رواني توانايي انجام آنرا دارد يا به طور اختصار تطبيق كار با انسان و در صورت عدم امكان، تطبيق انسان با كار در موسسه رازي صورت پذيرد.

شرح وظايف اداره مهندسی بهداشت حرفه ای
•    شناسايي، اندازه‌گيري، ارزشيابي‌ وكنترل عوامل زيان‌آوري چون عوامل فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، ارگونوميكي‌، مكانيكي و عوامل رواني محيط كار
•    ثبت و گزارش حوادث ناشي از كار وارائه راهكار هاي مناسب جهت كاهش يا رفع علل و نواقص
•    نظارت برتهيه و توزيع تجهيزات حفاظت فردي و علائم ايمني
•    نظارت برتوزيع MSDS مواد موجود در بخش‌ها
•    اعلام نظر کارشناسی در پرونده هاي سلامت شغلي كاركنان
•    برگزاري كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار
•    تهيه دستورالعمل‌ها و راهنماهاي مورد نياز در راستاي اهداف بهداشت حرفه اي
•    ایجاد بانک اطلاعات سلامت شغلی


واحدهای اداره مهندسی بهداشت حرفه ای
 

واحد اندازه گيري و ارزيابي عوامل زيان آور محيط کار
هدف از این فرآیند شناسایی ،اندازه گیری و کنترل فاکتور های خطر در محیط های کاری می باشد، که با استفاده از روش ویلیام فاین شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای شغلی انجام شده سپس جهت رفع مغایرت ها و کاهش عدد ریسک های شناسایی شده ،راهکارهای کنترلی ارائه و در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به تصویب می رسد.

واحد حوادث شغلی
در این فرآیند با هدف شناسایی علل وقوع حوادث و کاهش حوادث ناشی از کار و بالا بردن رضایت شغلی کارکنان ،ثبت و گزارش حادثه صورت می گیرد و نتایج بررسی و راهکارهای مناسب به مسئولین مربوطه اعلام می شود.

واحد ارائه خدمات بهداشت حرفه ای
در این فرآیند با هدف برنامه ریزی و ساماندهی کلیه فعالیت های اداره شامل تعیین برنامه تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ،انجام نیازسنجی آموزشی در رابطه با ایمنی کار برای کارکنان ،تدوین راهنما ها و دستورالعمل های مورد نیاز ،برگزاری دوره های آموزشی داخلی ،نظارت بر برگه های ایمنی مواد شیمیایی ،اعلام نظر کارشناسی در پرونده های سلامت شغلی کارکنان و نظارت بر توزیع علائم و هشدارهای ایمنی ،فعالیت می نماید.

واحد ايمنی و پايش محيط كار
این واحد با هدف نظارت بر وضعیت عمومی ایمنی کلیه ی فضاهای موسسه اعم از داخل بخشی و یا محوطه ،وضع قوانین و دستورالعمل های مورد نیاز در این فضا ها و ... فعالیت می نماید.

 واحد تجهيزات حفاظت فردي
هدف از اين واحد استقرار سيستم مناسب و يكپارچه تهيه، توزيع واستفاده از تجهیزات حفاظت فردی مي باشد. در اين فرايند ابتدا نيازسنجي انجام شده و متناسب با نياز كاركنان و ماهیت شغل افراد، بر اساس راهنمای تدوين شده تجهیزات حفاظت فردی تهيه و در اختياركاركنان قرار مي‌گيرد،آموزش نحوه استفاده از آن و نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی از دیگر اهداف این واحد می باشد

نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما