شنبه 22 خرداد 1400   18:36:45

اداره شایسته سازی پرسنل

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به سلامت و استاندارد بودن محصولات خود و انطباق آن با اصول و مقررات  GMP اهمیت می دهد و قصد دارد که کلیه فعالیت هی خود را استاندارد نموده و مستندات مربوط به آنها را تهیه نماید. 
اداره شایسته سازی پرسنل که مسئولیت انجام فرایندهای مربوط به حصول اطمینان از ایجاد شرایط و موقعیت های تکمیل شایستگی پرسنل در موسسه در ابعاد آموزشی / بهداشتی / اداری و مهارتی را بر عهده دارد نیز در راستای اهداف موسسه تلاش می کند که با توجه به مقررات استاندارد GMP  در رابطه با اقدامات شایسته سازی پرسنل گام بردارد. لذا اداره شایسته سازی پرسنل به منظور ارائه تصویر روشن و مستند از سیاست ها، خط مشی ها و رسیدن به اهداف کلی و جزیی با ایجاد دستورالعمل های مربوطه و اقدامات عملیاتی مورد نظر در راستاd تحقق آرمان های مورد نظر در معاونت تضمین کیفیت مستقر گردیده و مشغول به فعالیت است. 

 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما