سه‌شنبه 24 تیر 1399   10:02:50

مدیریت کنترل کیفی فرآورده های بیولوژیک

 -   بخش فیزیکوشیمی
-    بخش کنترل واکسن های باکتریایی 
 -   بخش کنترل واکسن های ویروسی
 -   بخش پاتولوژی و حیوانات تحت آزمایش
 -   بخش بانک ژن و سلول
 -   بخش میکروبیولوژی
 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما