جمعه 24 مرداد 1399   10:11:09
چشم انداز و ماموریت ها

1-    فرآورده ها به گونه اي طراحي و توسعه يابند كه با الزامات GMP مطابقت نمايد.
2-    كليه مراحل توليد و كنترل فرآورده به طور شفاف و مطابق GMP باشد.
3-    مسئوليت هاي مديريتي شفاف مشخص و تعيين گردد.
4-    تمام تمهيدات براي توليد ، تأمين مواد و استفاده صحيح از مواد اوليه و بسته بندي مهيا شده باشد.
5-    كليه كنترل ها و معتبرسازي هاي حين توليد در خصوص محصول بينابيني انجام  پذيرد.
6-    محصول نهايي بر اساس روش هاي تعريف شده بطور صحيح فرآوري و كنترل شده باشد.
7-   محصولات پيش از صدور مجوز ترخيص (بر اساس انطباق كامل با الزامات مقرر شده در خصوص توليد ، كنترل و ترخيص) توزيع و يا فروخته نمي شوند.
8-    محصول به گونه اي نگهداري ، توزيع  و حمل شود كه طي مدت نگهداري(عمر قفسه اي)، كيفيت محصول تغيير نكند.
9-    اثربخشي و كارايي سيستم تضمين كيفيت بطور مرتب توسط خود بازرسي يا مميزي كيفيت ارزيابي شود.
10-    جلب رضايت مشتريان(وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازماندامپزشكي كشور ،پرورش دهندگان دام و طيور ،  مراكز واكسيناسيون غير دولتي، دانشگاه ها و مراكز علمي- تحقيقاتي كشور) با  افزايش كيفيت ،  تحويل به موقع  محصول و پاسخگويي و رسيدگي سريع به شكايات احتمالي ناشي از فرآورده ها
11-    افزايش كميت و تنوع فرآورده ها با گسترش  فضاها، تجهيزات ، تسهيلات مورد نياز و كاهش ضايعات
12-    آموزش و ارتقاي سطح علمي و مهارتي كاركنان با بهره مندي از فر صت هاي داخل و خارج از كشور
13-    افزايش همكاري و عقد قرارداد با مراكز معتبر علمي و موسسات مشابه داخلي و خارجي در جهت تبادلات علمي و دانش فني
14-    اخذ گواهينامه ها و مجوزهاي معتبر ملي و بين المللي
15-    عقد قرارداد با موسسات توليدي مشابهداخلي يا خارجي به منظور توليد مشترك و بهره مندي از دانش فني بصورت Joint venture 
16-    ايجاد انگيزه در كاركنان با مشاركت دادن ايشان در منافع حاصل از ثبت ، توليد و فروش محصول 
17-    انجام مطالعات سنجش رضايت مندي از محصولات موسسه در سطوح مختلف مشتريان
18-    انجام مطالعات مختلف اپيدميولوژيك در زمينه اثربخشي و سنجش عوارض محصولات موسسه

اين معاونت در جهت حصول اطمينان از سلامت و كيفيت فرآورده هاي توليدي موسسه رازي بخصوص اثر بخشي و بي ضرري،  مشغول به خدمت بوده و با استفاده از مراجع (WHO,OIE,EP,USP,BP, FAO) و روش هاي  معتبر در دنيا در جهت تضمين كيفيت محصولات و جلب و حفظ رضايت مشتريان گام بر مي دارد. اين معاونت در تلاش است با توجه به رسالتي كه بر اساس خط مشي موسسه، بر عهده گرفته است بتواند به اهداف خويش كه همان رضايتمندي مشتري خارجي (با ارايه فرآورده با كيفيت) و مشتري داخلي (با فراهم نمودن محيطي مناسب و  ايجاد انگيزه) دست پيدا كند. اين مهم با بكارگيري همكاران مجرب بخصوص در سطوح مديريتي معاونت و همكاري و نظارت تنگاتنگ بخش هاي توليدي و پيگيري و پاسخگويي به سوالات، پيشنهادات و شكايات مشتريان به انجام مي رسد.

1
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما