شنبه 11 آذر 1402   03:10:54

تاریخچه معاونت تحقیقات و فناوری

مؤسسه رازی با توجه به وظایف قانونی خود به عنوان متولی تحقیقات دامپزشکی کشور و تحقیقات فرآورده های بیولوژیک، همگام با سامان دهی این تحقیقات در سطح ملی، با بهره مندی از مجرب ترین نیروهای متخصص و آزمایشگاه های مجهز در قالب 12 بخش تخصصی، 15 آزمایشگاه ملی و مرجع، به همراه پتانسیل علمی 6 شعبه خود و با همکاری بخش های دامپزشکی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ها، نقش شایانی در تشخیص دقیق و سریع بیماری های مهم دام و طیور و زنبور عسل ایفا نموده و به واسطه تحقیقات کاربردی محققان خود، پاسخگوی نیازهای دامپزشکی کشور می باشد و با استفاده از این مجموعه علمی، خدمات شایانی در جهت دستیابی به فرآورده های بیولوژیک جدید و اصلاح اشکالات فرآورده های موجود می نماید.
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما