شنبه 22 خرداد 1400   19:47:04

مدیریت و کارکنان کتابخانه

 
نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت تلفن پست الکترونیک
احمد یوسفی* دانشجوی دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی عضو هیئت علمی و رئیس کتابخانه و مرکز اسناد علمی مستقیم ۰۲۶۳۴۵۰۲۷۴۸

داخلی ۲۲۵۱

Yousefi261@gmail.com
a.yousefi@rvsri.ac.ir
مژگان تقی‌خانی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات مسئول فهرست نویسی و آماده‌سازی منابع اطلاعاتی ۰۲۶۳۴۵۷۰۰۳۸
داخلی 2124
Taghikhani2013@gmail.com
زهرا کمالیروستا کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابدار مرجع و مسئول میز امانت ۰۲۶۳۴۵۷۰۰۳۸
داخلی ۲۲۹۱
zahrakamalirosta@gmail.com
مجید اسفندیاری دانشجوی کارشناسی ارشد نرم‌افزار رایانه کارشناس رایانه و انتشارات ۰۲۶۳۴۵۷۰۰۳۸
داخلی 2496
Majyari@gmail.com
علیرضا نیک‌بین دیپلم کامپیوتر متصدی امور دفتری و خدمات ۰۲۶۳۴۵۷۰۰۳۸
داخلی 2496
a.nikbin@gmail.com
 

* شایان توجه است که مدیرمسئولی و دبیری انتشارات موسسه رازی نیز بر عهده رئیس کتابخانه می‌باشد و تمامی فرآیند انتشار کتاب‌های تصویب شده شورای انتشارات موسسه در کتابخانه صورت می‌گیرد.

مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما