شنبه 22 خرداد 1400   19:24:58

کتابخانه های شعب و کارکنان آن

نام شعبه نام  و نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی شماره تلفن
مشهد اکبر ولی‌نژاد دکترا دامپزشکی ۳۸۴۳۲۵۶۲ – ۰۵۱
سکینه شنوایی کارشناسی بیولوژی ۳۸۴۳۲۵۶۲ – ۰۵۱
مرند غلامرضا غفوری کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ۴۲۳۹۹۰۸۰ – ۰۴۱
محمدباقر شرفی مرند کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق  اسلامی ۴۲۳۹۹۰۸۰ – ۰۴۱
کرمان مریم امینی دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی ۳۲۲۶۷۲۳۴ – ۰۳۴
محسن ابراهیمی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ۳۲۲۶۷۲۳۴ – ۰۳۴
اراک فاطمه غلامی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه ۳۳۵۴۴۷۰۲ – ۰۸۶
منصوره اسکندری دانشجوی کارشناسی مدیریت فرهنگی ۳۳۵۴۴۷۰۲ – ۰۸۶
شیراز علیرضا سیمی کارشناسی ارشد نظارت بر امور دارویی ۶۲۵۹۶۰۸ – ۰۷۱۱
اهواز علیرضا فروزان دکترا دامپزشکی ۳۳۳۶۶۴۹۷ – ۰۶۱
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما