شنبه 22 خرداد 1400   18:19:51

اعضای شورای انتشارات

1)    دکتر مجتبی محرمی (معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و عضو حقیقی شورا)
عکس:  
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکترای تخصصی بیماریهای زنبور عسل

2)    مهندس احمد یوسفی (مدیر مسئول انتشارت ، دبیر شورا)
عکس: 
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دانشجوی دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

3)    دکتر علی اسحاقی (رییس موسسه رازی و عضو حقوقی شورا)
عکس: 
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای تخصصی شیمی


4)    دکتر عباس زارع میرک‌آبادی (عضو حقیقی شورا)
عکس:
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکترای تخصصی سم‌شناسی

5)    دکتر رسول مدنی (عضو حقیقی شورا)
عکس:
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکترای تخصصی سم‌شناسی

6)    دکتر حبیب اله پایکاری (عضو حقوقی شورا)
عکس:  
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای تخصصی انگل‌شناسی


7)    دکتر کیوان تدین (عضو حقیقی شورا)
عکس: 
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای تخصصی میکروبیولوژی

8)    دکتر محمدحسین فلاح‌مهرآبادی (معاون تحقیقات و فناوری و
رییس شورا)
عکس:  
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی


9)    دکتر نوید داداش‌پور دواچی (عضو حقیقی شورا)
عکس: 
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکترای تخصصی فیزیولوژی


10) دکتر سهیلا مرادی بیدهندی (سرپرست تحقیق، توسعه و فناوری و عضو حقوقی شورا)
عکس:  
مرتبه علمی:دانشیار 
تحصیلات: دکترای تخصصی باکتری شناسی

مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما