یکشنبه 10 مهر 1401   12:19:58

تاریخچه و ساختار مدیریت بازرگانی

سازمان به عنوان یک سیستم پیچیده بر رویکردهای مختلف مدیریتی استواراست. مدیریت با طرح مباحثی نظیر پیروی از روش های بازار تعقل گرایی و لزوم اقتصادی شدن عملکرد ، جهانی شدن و رقابت، دارای راهکارهای عملی برای توسعه موسسات می باشد. در سیستم ها ، خصیصه ی میل به فنا ، مدیران را مجاب می نمایدکه برای تولد دوباره سازمان و  پیشگیری از افول ، تفکرات و برنامه های استراتژیک جدیدی را تدوین و اعمال نمایند. شاید یکی از دشوار ترین وظایف مدیریت در روزگار ما پیشتیبانی این نظریه و تلاش در جهت رنسانس سازمانی باشد.
سازمان های موفق امروز، سازمان هایی هستند که در دوران پیچیدگی ها، رقابت ها ، بی نظمی ها و آشوب ها قبل از آن که به مرحله ی افول و نزول برسند ، با هوشیاری و بصیرت از علائم و نشانه های تلویحی به معضل خود واقف شده و در پی چاره جویی برآیند.
موسسه در سال 1386 با تجمیع واحدهای تدارکات و افزودن بخش بازاریابی به آن موجب تولد مدیریت بازرگانی گردید. (مطابق نمودار سازمانی) این مدیریت با سازماندهی فعالیتها و ماموریت های محوله در صدد برآمد تا با تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی از شرایط بوجود آمده برای کشور و موسسه ، پیشنهادات اصلاحی خود در زمینه تغییر ساختار و تغییر نگرش در برنامه ها و اهداف را ارائه نماید، سمت و سوی این پیشنهادات، برای تحرک بیشتر موسسه جهت حضور فعالانه و آگاهانه در بازارهای هدف ، با استراتژی مبتنی بر سیستم بازار داخلی و صادرات و تغییر نگاه از یک ساختار کاملا خشک دولتی به یک ساختار اقتصادی و بازرگانی فعال در عرصه های این صنعت و نگاه به کسب در آمدهای پایدار از طریق افزایش فروش محصولات و بازاریابی منطقه ای می باشد.
در این راستا، موسسه با استفاده از تمام ظرفیت های خود و توسعه سبد محصولات تولیدی می کوشد علاوه بر پوشش تمام نیاز داخلی کشور، بازارهایی نیز در کشورهای مختلف پیدا نماید و در این راه با استفاده از استراتژی های مختلف بازاریابی بخصوص، حفظ و توسعه بازار در شکوفایی هر چه بیشتر کشور اهتمام بورزد.
 
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما