چهارشنبه 22 مرداد 1399   00:09:37

راه اندازی سیستم آب خالص (PW ) و سیستم آب قابل تزریق ( WFI) و سیستم بخار تمیز و سیستم CIP &SIP مطابق با الزامات GMP در ساختمان تولید و تصفیه سرم های درمانی

نسخه قابل چاپ
بيشتر
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما