جمعه 15 مرداد 1400   08:26:46

معرفی مدیریت فنی و مهندسی
این مدیریت از همان آغازین سالهای تاسیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شکل گرفت و در سالیان متمادی از ابعاد مختلف رشد یافت.
در حال حاضرتوانمندی تخصصی منحصر به فرد کارشناسان این مدیریت  در امور تهیه سند urs  ، انجام مطالعات و براورد هزینه پروژه ها ، طراحی مفهومی ، تهیه شرح خدمات مشاورین و پیمانکاران  ، نظارت برطراحی و ساخت فضا ها ، تاسیسات و سیستم های مورد نیاز خطوط تولید فراورده های بیولوژیک  ، آزمایشگاه های تحقیقی ، تشخیصی و کنترلی و همچنین مدیریت پروژه های مهندسی  ، انجام مطالعات و تعیین مشخصات تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز افتخاری است برای این موسسه رازی و کشور عزیزمان ایران . این توانمندی ها در کنار تجارب بسیار گرانقدر همکاران در زمینه تعمیر و نگهداری از تاسیسات  عمومی و تمیز ، تجهیزات و ماشین الات موجود با تکنولوژی ها و حساسیت ها ی کم نظیر  در خدمت تحقیقات و ساخت و تولید فراورده های بیولوژیک موسسه رازی می باشد. همچنین با توجه به گستردگی سایت موسسه و پراکندگی  بخش های تولید و آزمایشگاههای تحقیقی و ساختمانهای اداری پشتیبانی . این مدیریت در امور تعمیر – نگهداری – توسعه و باز سازی تاسیسات عمومی منحصر به فرد خود بسیار سرزنده و بالنده در حال ارائه خدمات مهندسی می باشد. . تا به طور شبانه روزی تاسیسات عمومی این مجموعه را حفظ و نگهداری نماید.

بنابراین کلیه فعالیت های این مدیریت را می توان به دو دسته عمده تقسیم نمود :
1.   ارائه خدمات مهندسی در زمینه توسعه و باز سازی ، نوسازی و احداث  تاسیسات ، تجهیزات و ساختمانهای مورد نیاز
2.   ارائه خدمات مهندسی در زمینه تعمیر و نگهداری از تاسیسات ، تجهیزات و ساختمانهای موسسه رازی

با توجه به قدمت و جایگاه منحصر به فرد موسسه رازی و تلاش و سعی آن بر تطبیق شرایط  امکانات مهندسی در زمینه تحقیق و تولید با قوانین و مقررات و استاندارد های امروزی  بار بزرگی از برنامه های توسعه ای و اصلاح سیستم و خطوط تولید واکسن های مختلف در موسسه رازی بر دوش این مدیریت می باشد.
تمام فعالیت و انجام وظایف  این مدیریت توسط چهار اداره زیر مجموعه صورت می پذیرد.

 
اداره مهندسی تاسیسات
 اداره مهندسی تعمیر و نگهداری تجهیزات
 اداره طراحی و نظارت امور ساختمان
 اداره مطالعات و توسعه مهندسی 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما