شنبه 22 خرداد 1400   19:28:22

تاریخچه مدیریت فنی و مهندسی

•    از همان سالهای آغازین تاسیس موسسه رازی قسمتی تحت  عنوان قسمت برق و مکانیک به منظور ارائه خدمات فنی در امور تاسیسات و تجهیزات شکل گرفت و به تدریج  در کنار قسمت برق و مکانیک بخش ساختمان به صورت قسمتی مستقل فراخور نیاز موسسه رازی به وجود آمد تا در راستای ارائه خدمات ساختمانی فعالیت نماید. این واحد ها در روند تکاملی خود با توجه به گسترش حوزه های کاری وتوسعه وظایف خود در قالب دو بخش برق و مکانیک و بخش ساختمان  به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه بخش برق و مکانیک به منظور ارائه خدمات بهتر تبدیل به دو بخش مهندسی تحت عنوان بخش مهندسی تجهیزات و بخش مهندسی تاسیسات گردید. در حال حاضر کلیه فعالیت های مرمت و بازسازی ابنیه ، تعمیر و نگهداری تاسیسات ، تعمیر و نگهداری تجهیزات موسسه رازی توسط اداره یاد شده راهبری می شود.

•   و اکنون نیز با توجه نیاز امروزه موسسه رازی یک اداره جدید به منظور هدایت امور مهندسی در رابطه با : انجام مطالعات اولیه و تخصصی ، براورد هزینه پروژه ها ، طراحی مفهومی ، نظارت تخصصی و عالیه بر فعالیت های مهندسی ، نظارت عالیه بر قرارداد ها و بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران و مشاورین ، کنترل و پایش قرارداد ها ، مدیریت پروژه های بازسازی و نوسازی ، بررسی و اصلاح مهندسی فرایند های ساخت و تولید فراورده های بیولوژیک ، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم نگهداری پیشگیرانه تحت عنوان اداره مطالعات و توسعه مهندسی تشکیل گردیده است .
 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما