جمعه 18 آذر 1401   03:31:30

شرح وظایف واحد حقوق، دستمزد و بازنشستگی


1- ورود اطلاعات پرسنلي و حقوقي پرسنل به رايانه از قبيل احكام ، اقساط وام و گزارشات ماهيانه از ستاد موسسه و مراكز .
2- استخراج اطلاعات پردازش شده از قبيل فيش حقوقي ، ليست بانكها ، ليست اقساط وام ها و ...
3- پاسخگوئي به مكاتبات و ارباب رجوع و تلفن ها از داخل موسسه يا از مراكز .
4- نگهداري پرونده براي پرسنل شاغل و بازنشسته .
5- تهيه پيش نويس سند حسابداري جهت اقدامات بعدي .
6- درخواست وجه جهت حقوق بازنشستگان و پيگيريهاي لازم تا واريز حقوق .
7- پيگيريهاي بعد از واريز حقوق از قبيل دريافت تأييديه هاي بيمه خدمات درماني، تأمين اجتماعي ، سازمان بازنشستگي ، صندوق معذوريت از كار و ...
8- محاسبه ديون مربوط به پرسنل جهت حقوق معوقه آنها .
9- مرچ Merch  كردن فايل هاي ارسالي از مراكز جهت حقوق و مطابقت آيتم هاي حقوق با قوانين و مقررات و نهايتاً ارسال به وزارت دارائي .
10- پرداخت حقوق ساير هزينه هاي ( غير مستمر كاركنان ).
11- ارسال ليست حقوق و فيش حقوق همكاران به شعب مراكز .
12- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .


 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما