شنبه 22 خرداد 1400   19:44:13
یکشنبه 2 دی 1397

مدیر بازرگانی اداره خریدهای داخلی اداره خریدهای خارجی اداره انبارها
ابوالفضل معارف وند
داخلی : 2544 - 2504
تلفکس: 34988574-026
 سید عابدین حسینی
داخلی: 2309
تلفکس: 02634988475 - 02634988562
امور مالی: 2252
داخلی کلیه کارپردازها: 2209-2185
مهندس علی قربانی
داخلی: 2204
مستقیم : 02634988446
داخلی کلیه کارمندان: 2207
02634502724
داخلی: 2390
انبار مواد اولیه و داروئی: 2534
انبار عمومی : 2144


 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما