شنبه 22 خرداد 1400   18:49:32

اداره آمار ،برنامه ریزی و نظارت

شرح وظایف اداره آمار، برنامه ریزی و نظارت : 


  1-
  سرپرستی و نظارت بر امور اداره آمار و برنامه ریزی و بررسی مسائل و مشکلات آن و ارائه راهکارهای لازم.
2-    نظارت و برنامه ریزی بر تهیه ، تنظیم ، جمع آوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز.
3-    نظارت، بررسی و اظهار نظر و جمع بندی نظرات کارشناسی در خصوص برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت موسسه و انجام برنامه ریزی جامع توسعه با همکاری واحدهای تخصصی ذیربط.
4-    نظارت بر مطالعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات در خصوص تولید و ارائه آمار و اطلاعات.
5-    برنامه ریزی و نظارت بر تعیین و تدوین گزارشات آماری و تعیین نوع اطلاعات مورد نیاز.
6-    برنامه ریزی و نظارت بر تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از بخشهای مختلف موسسه و اظهار نظر در مورد گزارشهای تحلیلی و تطبیقی کارشناسان.
7-    مطالعه ، بررسی ونظارت بر  برنامه های اقتصادی تهیه شده بوسیله  معاونتهای موسسه.
8-    نظارت بر مطالعه و بررسی میزان تولید محصولات موسسه و میزان مصرف بازارهای داخلی و برنامه ریزی جهت صادرات تولید مازاد بر مصرف داخلی.
9-    نظارت و رسیدگی بر طرحهای جاری آمارگیری و استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه و تدوین آمار و اطلاعات
10-    بررسی و نظارت بر طرحها و پروژه ها مطالعاتی و تحقیقاتی و نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژه ها با توجه به اعتبارات تخصیص یافته.
11-    ارائه خدمات آماری و اطلاعاتی به بهره برداران بر اساس ضوابط ، دستورالعملها مربوط و در چارچوب نظام آماری موسسه.
12-   شرکت در جلسات و سمینارها مرتبط با وظائف واحد و ارائه گزارشهای لازم و اظهار نظر در مورد مسایل مطروحه.
13-   ارائه گزارشهای لازم از فعالیتهای انجام شده به مسئولین ذیربط.
          انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

 

چارت اداره آمار، برنامه ریزی و نظارت : 

        

اطلاعات تماس : 


 

  
جهت دانلود 
برنامه راهبردی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کلیک نمایید. 
                                     

مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما