شنبه 22 خرداد 1400   18:52:12

اتمام پروژه احداث ساختمان تولید و تصفیه سرم های درمانی جدید (B1)

پروژه احداث ساختمان تولید و تصفیه سرم های درمانی جدید (B1) با پوشش رسانه ای پایگاه اخبار فناوری تکنا به تمام رسید.

نسخه قابل چاپ
بيشتر
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما