شنبه 22 خرداد 1400   18:01:59

تشکیل کارگروه تخصصی اتوماسیون صنعتی در مدیریت فنی و مهندسی

نسخه قابل چاپ
بيشتر
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما