• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
شنبه 22 خرداد 1400   19:16:27

فراخوان عمومی دو مرحله شناسایی شرکت ها جهت صادرات سرم های درمانی ضد عقرب زدگی و ضد مارگزیدگی

.
فايل هاي مربوطه : ضدمار وضدعقرب.pdf344.414 KB
نسخه قابل چاپ
بيشتر
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما