شنبه 11 آذر 1402   02:02:32

خون دفیبرینه گوسفند

مشخصات محصول:
•    خون دفیبرینه گوسفند، خونی است که به صورت آسپتیک از گوسفند سالم گرفته شده و به دلیل حذف فیبرین، انعقاد در آن انجام نمی گیرد. در این روند از هیچ گونه ماده ضد انعقادی استفاده نمی شود.

موارد استفاده:
•    این فرآورده در محیط کشت بلادآگار، متداول ترین محیط کشت غیر انتخابی در آزمایشگاه های تشخیص طبی استفاده می شود که یک محیط پایه بوده و به منظور غنی سازی، 5 تا 10 درصد خون دفیبرینه گوسفند، به آن اضافه می شود.

روش آماده سازی:
•    5% به ازای یک لیتر محیط می توان استفاده کرد.
•    دمای محیط 40 تا 45 درجه سانتی گراد باشد.

شرایط نگهداری:
•    در معرض نور خورشید قرار داده نشود.
•    در یخچال در دمای 2 تا 4 درجه سانتی گراد به مدت 15 روز نگهداری می شود.

مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما