شنبه 11 آذر 1402   02:53:41

آنتی ژن آنفلوانزای پرندگان

آنتی ژن توبرکولین مرغی

نوع و شکل فرآورده:
•    آنتی ژن، به صورت محلول
ترکیبات فرآورده:
یک دز فرآورده(0/1 میلی لیتر) حاوی مواد زیر است:
•    گلیسیرین، فنل، سدیم کلراید، پنسو رد، بافر فسفات
•    مشتقات پروتئینی خالص شده توبرکولین مرغی سویه D4  2500 واحد بین المللی
مورد مصرف:
•    این فرآورده به منظور تشخیص عفونت ناشی از مایکوباکتریوم آویوم در نشخوارکنندگان و ماکیان کاربرد دارد.
روش مصرف، دز و راه تجویز:   
•    بطری واکسن را به خوبی تکان داده و 5/2 میلی لیتر واکسن را بدون توجه به وزن و سن دام، از راه زیر جلدی تزریق نمایید.
برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون:
•    برای انتقال ایمنی مادری به زاده ها، توصیه می گردد میش های آبستن 3 تا 4 هفته پیش از زایمان واکسینه شوند. 
•    در دام هایی که از مادر ایمن متولد شده اند، واکسیناسیون از 3 ماهگی آغاز شود. 
•    در دام هایی که از مادر غیر ایمن متولد شده اند واکسن را می توان از 1 ماهگی ( پس از تکمیل سیستم ایمنی) نیز تجویز کرد. 
•    در دام هایی که برای اولین بار واکسینه می شوند ( به خصوص بره و بزغاله)، واکسیناسیون باید در دو نوبت و به فاصله 2 تا 3 هفته تکرار و هر 6 ماه یک بار دز یاد آور تجویز شود.؟
زمان خودداری از مصرف گوشت و شیر:
•    کاربردی ندارد. 
موارد منع مصرف:
•    از تزریق آنتی ژن پس از انقضای تاریخ مصرف خودداری شود.
عوارض جانبی:
•    ممکن است یک نودول کوچک در محل تزریق به وجود آید که به تدریح جذب شده، از بین خواهد رفت.
تداخلات دارویی:
•    از مصرف داروهای تضعیف کننده سیتم ایمنی همزمان با واکسیناسیون خودداری شود.
توصیه ها و احتیاط های لازم:
•    اجرای دستورات بهداشتی مانند تغییر مرتع و رژیم غذایی و جلوگیری از پر خوری دام، ضمن  کنترل بیماری، منجر به تقویت اثر بخشی واکسن خواهد شد.
•    حداقل 2 ساعت قبل و یک روز پس از واکسیناسیون، به دام ها استراحت داده و از جابه جایی آن ها به طور جدی خودداری شود.
•    واکسناز شبکه توزیع رسمی تهیه شده و طبق نظر دامپزشک تجویز شود.
•    به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.
•    از یخ زدن واکسن جلوگیری و در این صورت از مصرف آن خودداری شود.
•    تمامی دام های سالم موجود در گله به طور هم زمان واکسینه شوند.
•    به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، بطری حاوی واکسن به آرامی تکان داده شود.
•    به هنگام واکسیناسیون از لوازم حفاظت شخصی( عینک، دستکش، ماسک، چکمه و روپوش) استفاده شده و در صورت تزریق اتفاقی واکسن به بدن فرد تزریق کننده، بلافاصله با آب و صابون شتشو داده و به پزشک مراجعه شود.
نحوه معدوم نمودن باقی مانده و بطری واکسن:
•    وسایل یک بار مصرف مورد استفاده و بطری خالی واکسن در ظرف مخصوص وسایل تیز قرار داده و سپس به طور صحیح سترون سازی( اتوکلاو، سوزاندن، استفاده از مواد شیمیایی مناسب) و دفن بهداشتی شوند.
شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری:
•    این واکسن در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شود. در این شرایط، واکسن تا تاریخ انقضای درج شده بر روی برچسب قابل مصرف می باشد.
بسته بندی:
•    واکسن انتروتوکسمی در مقادیر 40 و یا 100 دزی، در بطری های 100 و یا 250 میلی لیتری و در کارتن های 25 و یا 12 تایی بسته بندی و عرضه می شود.

مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما