شنبه 11 آذر 1402   01:40:09

توبرکولین گاوی

نوع و شکل فرآورده: 
آنتی ژن، به صورت محلول ایزوتونیک استریل


ترکیبات فرآورده:
هر دز (0/1 میلی لیتر) حاوی مواد زیر است:
 - مشتقات پروتیینی خالص شده مایکوباکتریوم بویس سویه AN5 به مقدار 3250  واحد بین المللی (IU)

- گلیسیرین، فنل، سدیم کلراید، بافر فسفات

 
مورد مصرف :
 این فرآورده به منظور تشخیص دام های مشکوک یا مبتلا به عفونت ناشی از مایکوباکتریوم بویس و نیز مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس گاو و گاومیش کاربرد دارد.


روش مصرف، دز و راه تجویز:
در گاو و گاومیش: در یک سوم میانی گردن دام، ناحیه ای به عرض 5 و به طول 15 سانتی متر ( از بالا به پایین) را تراشیده و با اتانول 70 درصد ضدعفونی نمایید. پیش از تزریق، ضخامت پوست را با استفاده از کولیس اندازه گیری و یادداشت کنید. با استفاده از سرنگ مخصوص تست توبرکولین، مقدار 0/1 میلی لیتر از آنتی ژن توبرکولین مرغی را در قسمت فوقانی و مقدار 1/0 میلی لیتر از محلول آنتی ژن توبرکولین گاوی را در قسمت تحتانی ناحیه مذکور به فاصله 12 تا 15 سانتی متر از راه جلدی تزریق نمایید.
 
 برنامه و زمان مناسب آزمایش توبرکولین:
استفاده از این فرآورده از سن 6 هفتگی به بعد و در هر فصلی مطابق با دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور امکان پذیر است.

 
نحوه قرائت و تفسیر نتایج:
72 ساعت بعد از تزریق، پوست ناحیه را بررسی و در صورت مشاهده برجستگی و سفتی در محل تزریق، ضخامت آن را با کولیس اندازه گیری نموده و یادداشت نمایید. تفسیر نتایج مطابق با جدول زیر می باشد:
 
تفاوت ضخامت پوست محل تزریق توبرکولین گاوی با توبرکولین مرغی تفسیر
بیشتر از 4 میلی متر  دام مبتلا به سل گاوی (راکتور)
بین 2 تا 4 میلی متر دام مشکوک و تکرار آزمایش 60 روز بعد
کمتر از 2 میلی متر غیر مبتلا
در ماکیان بروز برجستگی و سفتی در محل تزریق، به معنی ابتلا به سل مرغی است

 موارد منفی کاذب:
-    دام های مبتلا به سل مزمن – دام هایی که در 3 تا 6 هفته اخیر به سل مبتلا شده اند – دام های پیر – دام های آنرژیک – تزریق کمتر از 0/1 میلی لیتر از آنتی ژن – 6 هفته قبل و 6 هفته بعد از زایمان – دام های مبتلا به بیماری های ویروسی – دام های تحت درمان با داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی 
 
موارد مثبت کاذب:
در موارد آلودگی دام با سایر مایکوباکتریوم های محیطی، امکان مشاهده نتایج مثبت کاذب وجود دارد.
زمان خودداری از مصرف گوشت و شیر:ندارد


موارد منع مصرف:
-    6 هفته قبل و 6 هفته بعد از زایمان
-    ابتلای دام به بیماری های ویروسی
-    در دام های تحت درمان با داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی
-    در صورت سپری شدن تاریخ مصرف آنتی ژن
-    در صورت یخ زدگی آنتی ژن


عوارض جانبی:
در برخی موارد ممکن است تا 3 روز پس از انجام آزمایش، دام دچار تب مختصر گردد.


تداخلات دارویی:
 تجویز داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی از 6 هفته قبل تا 3 روز پس از انجام آزمایش، با مصرف این آنتی ژن تداخل دارد.


توصیه ها و احتیاط های لازم: 
-    واکنش مثبت به این آنتی ژن به معنای ابتلای قطعی به این بیماری نیست.
-    آنتی ژن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده و زیر نظر دامپزشک تجویز شود.
-    آنتی ژن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود.
-    به هنگام مصرف آنتی ژن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.
-     پیش از تزریق، از کالیبره بودن سرنگ ها اطمینان حاصل کنید.
-     به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، ویال حاوی آنتی ژن به آرامی تکان داده شود.
-    تمامی محتوای ویال آنتی ژن، در روز تست استفاده شده و از مصرف باقی مانهده آن خودداری شود.
-    به هنگام تست از لوازم حفاظت شخصی (عینک، دستکش، ماسک، چکمه و روپوش) استفاده شده و در صورت تزریق اتفاقی آنتی ژن به بدن فرد تزریق کننده، بلافاصله با آب و صابون شستشو داده و به پشک مراحعه شود.

 
نحوه معدوم نمودن باقی مانده و  ویال آنتی ژن:
وسایل یک بار مصرف مورد استفاده و ویال خالی آنتی ژن را در ظرف مخصوص وسایل تیز قرار داده و سپس به طور صحیح سترون سازی (اتوکلاو، سوزاندن، استفاده از مواد شیمیایی مناسب) و دفن بهداشتی شوند.


شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری:
 این فرآورده در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شود. در این شرایط، آنتی ژن تا تاریخ انقضای درج شده بر روی برچسب ویال قابل مصرف می باشد.


بسته بندی:
 آنتی ژن توبرکولین گاوی در مقادیر 50 دزی، ویال های 5 میلی لیتری قهوه ای رنگ و در جعبه های 50 تایی، بسته بندی و عرضه می شود.


تاریخ آخرین بازنگری:
1397/01


منبع: 
1-    دستورالعمل کشوری مبارزه با سل گاوی 
2- Office international des epizooties (OIE), 2017, Bovine tuberculosis, Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, chapter 2.3.6.، 

 

مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما