شنبه 11 آذر 1402   03:17:50

تاریخچه معاونت تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیکاين معاونت مشتمل بر چهار مديريت و 22 بخش تحقيقي، توليدي و پشتيباني و يك ايستگاه تحقيقاتي بوده و حاصل فعاليت آن توليد بيش از
60 نوع فرآورده بیولوژیک می باشد.

 
     
 توليد و تحقيق در زمينه واكسن هاي باكتريايي و ويروسي مصرف پزشكي

 
   توليد و تحقيق در زمينه واكسن هاي باكتريايي، ويروسي و انگلي دام و طيور

   
 توليد انواع سرم هاي درماني ضدزهر جانوران سمي (مار،عقرب، عنكبوت) 

   
 توليد انواع آنتي ژن هاي تشخيص آزمايشگاهي بيماري هاي انسان، دام وطيور

   
 تكثير و پرورش حيوانات آزمايشگاهي و توليد برخي فرآورده هاي مرتبط با آنها

   
   برنامه ريزي و اجراي تحقيقات كاربردي در جهت دستيابي به تكنولوژي فرآورده هاي جديد

    
 ارتقاء كيفي و كمي فرآورده هاي موجود

   
 روزآمد كردن مستندات علمي و فني فرآورده ها و نيز انطباق هرچه بيشتر با اصول و مقررات توليدات مطلوب (GMP)

   و همچنين فراهم نمودن بسترهاي لازم براي صادرات فرآورده ها، از اهم فعاليت هاي اين معاونت مي باشد.
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما