شنبه 22 خرداد 1400   19:14:22

واکسن آبله گوسفندی

واکسن آبله گوسفندی

شكل و نوع واکسن:
•    واکسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه، تزریقی
ترکیب  واکسن:
•    هر دز حاوی حداقل 10 2/5 TCID50 ویروس آبله گوسفندی سویهRM/65
موارد مصرف:
•    به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری آبله در گوسفند و بره
دز، روش مصرف و راه تجویز:
•    با رعایت شرایط آسپتیك، مقدار 5 میلی لیتر از بطری حلال )سرم فیزیولوژی 100 میلی لیتری( را توسط سرنگ کشیده و وارد ویال واکسن نمایید.
•    با هم زدن ویال، محتوای آن کاملا حل کنید.
•    سپس محلول حاصل را توسط سرنگ وارد بطری حلال کرده و آن را چندین بار سر و ته نمایید تا کاملا یكنواخت شود.
•    از محلول به دست آمده به هر گوسفند/ بره، 0/5 میلی لیتر از راه زیر جلدی تزریق شود.
برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون:
•    در شرایط عادی و در دام هایی که از مادر ایمن متولد شده اند، تجویز واکسن از سن 3 ماهگی آغاز و دز یادآور به طور سالیانه تجویز شود.
موارد منع مصرف:
•    از تجویز این واکسن در ماه آخر آبستنی خودداری شود.
•    از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری شود.
•    پس از انقضای تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداری شود.
•    از واکسیناسیون دام ها در فاصله زمانی 3 هفته مانده به کشتار خودداری شود.
عوارض جانبی:
•    در صورت تزریق صحیح واکسن هیچ گونه واکنش موضعی یا عمومی در دام دیده نمی شود.
•     در صورتی که واکسن بین جلدی تزریق گردد ممكن است تورمی به بزرگی 2-1 سانتی متر در محل تزریق ایجاد شود که این واکنش بی ضرر می باشد.
توصیه ها و احتیاط های لازم:
•    واکسن از شبكه توزیع رسمی اخذ شود.
•    واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشكی کشور تجویز شود.
•    به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیك رعایت شود.
•    حلال مورد استفاده باید خنك باشد.
•    تمامی دام های سالم موجود در گله، به طور هم زمان واکسینه شوند.
•    حداقل 2 ساعت قبل و یك روز پس از مایه کوبی، به دام ها استراحت داده و از جا به جایی آن ها خودداری شود.
•    به منظور حفظ یكنواختی، پس از تهیه محلول و حین مصرف، ویال حاوی واکسن چندین بار سر و ته شود.
•    تمام محتوای واکسن پس از آنكه به صورت مایع در آمد باید در همان روز و بلافاصله در مدت زمان حداکثر 2 ساعت استفاده و از مصرف باقی مانده آن خودداری شود.
•    به هنگام کشیدن واکسن به داخل سرنگ، همچنین در حین تزریقات، احتیاط کامل به عمل آید که به سر و صورت پاشیده نشود. در غیر این صورت، محل آلودگی بلافاصله با آب و صابون و یا مواد ضدعفونی کننده شستشو داده شود.
•    سویه به کار رفته در این واکسن در انسان ایجاد بیماری نمی نماید.با این حال در صورت تزریق به دست، به پزشك مراجعه شود.
•    ویال های خالی واکسن به طور صحیح ضدعفونی (اتوکلاو، سوزاندن، استفاده از مواد شیمیایی مناسب) و سپس دفن بهداشتی شوند.
شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری:
•    دور از نور خورشید و در دمای 4-2 درجه سانتی گراد حمل و نگهداری شود. در این شرایط، واکسن تا 
8 ماه پس از تاریخ تولید (بر اساس تاریخ مندرج بر روی برچسب)  قابل  مصرف خواهد بود.
بسته بندی:
•    این واکسن در جعبه های 10 ویالی و هر ویال حاوی 200 دز عرضه می شود.

 

نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما